EN NO Tlf: +47 41 54 00 54
  Fax: +47 51 21 32 34
 

Om oss

QA/HMS hos JBM Products as

Leieproduksjon

Vårt utstyr

Egne Produkter

Produkteksempler

Arrangementer

Samarbeidspartnere

Kontakt oss

Ledige stillinger
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JBM Products as - Kvalitet, HMS, Miljøpolitikk og Sertifikater

  Vi er sertifisert iht NS-EN ISO 9001:2008 innenfor området Utvikling og konstruksjon av stål og tynnplateprodukter, leieproduksjon av stålplateprodukter, og sveising i rustfritt og aluminium.
  Vi har DNV godkjente prosedyrer på TIG/MIG og MAG sveising av aluminium og 316, iht NS-EN 15614-1.
  JBM Products as er medlem i OFIR (Opplæringskontor For Industri i Rogaland). De er med på å sikre at våre lærlinger får en god opplæringsplan og den oppfølging de trenger underveis. Vi ser på det som viktig å ha lærlinger i bedriften for å på sikt kunne opprettholde vårt høye kvalitetsnivå.

Kvalitet, HMS og Miljøpolitikk

Kvalitetspolitikk
JBM Products as skal fremstå som et åpent selskap, og det skal foregå en utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen. Vi skal sammen arbeide aktivt for å ivareta og utvikle et positivt arbeidsmiljø.
Vi skal strekke oss til det ytterste for å oppfylle kundens krav, behov, forventinger og ønsker.
JBM Products as forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.
Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk. Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører.
Våre ansatte skal være ambassadører for JBM Products sine verdier og prinsipper.

HMS-politikk
JBM Products as skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer
Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter.
Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.
Vi skal ha «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker.

Miljø-politikk
JBM Products as forplikter seg til kontinuerlig å forbedre miljøsystemet og forebygge forurensing.
Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter.
Vi skal tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter.
Vi skal ha «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker.

Våre kunder kan her melde inn avvik ved å fylle ut skjema og sende oss på mail
doc@jbm-products.no.


Kvalitet,HMS og Miljøpolitikk - JBM Products as
   
NS-EN ISO 9001 : 2008 - Norsk
   
NS-EN ISO 9001 : 2008 - English
   
Avviksmelding og korrigerende tiltak

 

JBM Products as - Org nr 991 002 642 mva - Postadresse: Postboks 523, 4357 Klepp Stasjon, Besøksadresse: Orstadveien 132A, 4353 Klepp Stasjon