Leieproduksjon

Leieproduksjon, hovedsakelig i vårt verksted, men også eksternt hos kunde.

Vi har CNC styrtfiberlaser, kombi stans/laser, knekker, valser og rørbøyer. I tillegg til flere manuelle maskiner.

Våre sveisere er sertifiserte innenfor en rekke metoder og materialer, med hovedvekt på Tig / rustfrie tynnplater.