Sertifikat, Kvalitet, HMS og Miljøpolitikk

.

JBM Products skal ivareta interne og eksterne faktorer som påvirker organisasjonen og de produktene og tjenestene vi leverer.

Våre interesser skal følges opp i forhold til krav og forventninger for å minimere risiko og øke våre muligheter.

Vi forplikter oss til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.

.

Sertifikater

Vi er sertifisert iht NS-EN ISO 9001:2015 innenfor området Utvikling og konstruksjon av stål og tynnplateprodukter, leieproduksjon av stålplateprodukter, og sveising i rustfritt og aluminium.

Vi har DNV godkjente prosedyrer på TIG/MIG og MAG sveising av aluminium og 316, iht NS-EN 15614-1.

JBM Products as er medlem i OFIR (Opplæringskontor For Industri i Rogaland). De er med på å sikre at våre lærlinger får en god opplæringsplan og den oppfølging de trenger underveis. Vi ser på det som viktig å ha lærlinger i bedriften for å på sikt kunne opprettholde vårt høye kvalitetsnivå.

.Kvalitetspolitikk

JBM Products as skal fremstå som et åpent selskap, og det skal foregå en utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen. Vi skal sammen arbeide aktivt for å ivareta og utvikle et positivt arbeidsmiljø.

Vi skal strekke oss til det ytterste for å oppfylle kundens krav, behov, forventninger og ønsker.

Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk. Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører.

Våre ansatte skal være ambassadører for JBM Products sine verdier og prinsipper.

.

HMS-politikk

JBM Products as skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.

Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter.

– Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.

Vi skal ha «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker.

.

Miljø-politikk

JBM Products as forplikter seg til kontinuerlig å forbedre miljøsystemet og forebygge forurensing. Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter. Vi skal tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter.

Vi har «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker.

.